DOM EKSPERT d.o.o., Varaždinska 111, Zagreb
T.+385 1 2013 007, F.+385 1 2013 003,
E. info@domekspert.hr, W: www.domekspert.hr

Građevinsko zemljište na Goričici od 1994 m2 - 32000 €

ID: 1240-1

Građevinsko stambeno zemljište, prodaja

Županija: Zagrebačka

Grad: Sveti Ivan Zelina

Šira lokacija: Goričica

Cijena: 32.000,00 € (241.658,78 kn)

Cijena/m²: 16,05 €

Površina: 1.994,00 m²

Ime: Ana

Prezime: Jelečević

E-mail: ana.jelecevic@domekspert.hr

Telefon: +385 98 1761 254

Skype: anadomekspert

DOM EKSPERT d.o.o., Varaždinska 111, Zagreb
T.+385 1 2013 007, F.+385 1 2013 003,
E. info@domekspert.hr, W: www.domekspert.hr

Opis

Zemljište na Goričici ukupne pobršine 1994 m². Parcela je pravokutnog pravilnog oblika.

Uz cestu je širine 18 m, a dubine je 112 m.

Sve komunalije su dostupne uz cestu. Vlasnički list je uredan.

Parcela se nalazi u građevnoj zoni.

Na jednoj građevnoj čestici se može graditi jedna ili više građevina koje čine građevinsku, funkcionalnu ili tehničko - tehnološku cjelinu. Na istoj građevnoj čestici mogu se graditi i pomoćne građevine te otvoreni bazen, tenisko igralište i sl., objekti kao npr. površine za promet i parkiranje, potporni zidovi, terase i sl.

Pomoćne, manje poslovne i poljoprivredno gospodarske građevine u pravilu mogu se graditi u dvorišnom dijelu, a iznimno na građevnoj liniji stambene građevine. 

U građevinskim područjima naselja mogu se graditi poslovne i proizvodne građevine pod uvjetom da ne ometaju stanovanje.

Moguće je graditi slobodnostojeće i poluugrađene (dvojne) građevine.
 
Maksimalna katnost i visina stambene, stambeno-poslovne, manje poslovne i poslovne građevine iznosi: - P+1+Pk, odnosno P+2 uz mogućnost gradnje suterena (S) odnosno podruma (Po), a visina građevine iznosi maksimalno 9 m, - P+Pk odnosno P+1 uz mogućnost gradnje suterena (S) odnosno podruma (Po), a visina građevine iznosi maksimalno 6 m.

Za poslovne i proizvodne građevine maksimalna visina iznosi 9 m.

Na neizgrađenom i neuređenom građevinskom zemljištu minimalna veličina novoformirane građevne čestice za stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovnu izgradnju za izgradnju građevina na slobodnostojeći način iznosi 400 m², a za izgradnju polu ugrađenih građevina minimalna površina građevne čestice je 300 m².

Agent:
Ana Jelečević
M: 098 176 1254
ana.jelecevic@domekspert.hr

Agencija DOM EKSPERT d.o.o. kao ovlašteni posrednik kod prodaje
nekretnina vodi brigu o svojim kupcima te im pomaže prilikom
rješavanja cjelokupne procedure oko sklapanja kupoprodajnog
predugovora/ugovora, upisa hipoteke banke, uknjižbe prava
vlasništva, prijenosa režija i svega ostalog s čim se kupac susreće
kada kupuje nekretninu.

Pri svakom razgledavanju nekretnine agent ispisuje „NALOG ZA POKAZIVANJE“ u kojem su navedeni:
- osnovni podaci o nekretnini
- osnovni podaci o potencijalnom kupcu
- osnovni podaci o agenciji

Karakteristike

Dozvole

Opis nekretnine